Skip To Content


연락처 및 문의


행정업무시간

월요일 - 금요일. 9 a.m.-5 p.m. 전화: 213-381-0081

휴무일

      1/1 - 1/2 New Year's Day
      3/26 - 3/30 Easter Break
      5/28 Memorial Day
      7/4 Independence Day
      9/3 Labor Day
      11/19 - 11/23 Thanksgiving Break
      12/24 - 12/25 Christmas Day

온라인 문의 및 연락

문의 또는 연락사항이 있으면 아래 양식을 이용하십시오. 가능한 빠른 시일 (통상 이틀)내에 답변 드리겠습니다.
필수 입력
         주제:      입학상담 (온라인원격교육 포함)/ 편입
                         학생비자 발급 문제/ 유학상담
                         재학생 또는 졸업생 연락처 업데이트 (주소, 전화번호, or 이메일)
                         장학금 문의
                         등록금 납부 / 재정관련 서류
                         온라인 수업에 대한 기술지원
                         불만 처리
                         기타
이름 (영어):
   이름 (한국):
       이메일:
          내용: